GR CallerID GR CallerID v3

Download GR CallerID

Τι περιλαμβάνεται σε αυτήν την έκδοση:

Δυνατότητα εμφάνισης αριθμού την ώρα που πραγματοποιείται η εισερχόμενη κλήση. Δυνατότητα αναζήτησης αριθμού. Προσθήκη στον τηλεφωνικό κατάλογο.
Number displays live by the time someone calls. You can search any number you want. Add the data found into phonebook.

- Αισθητή μείωση του χρόνου αναζήτησης
- Σταθερότητα και αύξηση ανταπόκρισης
- πολλές διορθώσεις προβλημάτων
- Προσθήκη Notification
- Αλλαγές στο UI

- Noticeable reduction of seek time
- Stability and responsiveness
- Many bug fixes
- Add in the Notification Bar
- Changes in UI

Application

Parental rating: 
Everyone (age 6 and over)
Default language: 
Greek
Trial version: 
No
With advertisements: 
Yes
Screenshots: 
GR CallerID
GR CallerID
GR CallerID

Requirements

Minimum Android version: 
Android 2.1
Minimum screen width: 
240 dpx
Requires features: 
Telephony, Touchscreen
Requires permissions: 
Access network state, Call phone, Internet, Read contacts, Read phone state, Receive boot completed, Write contacts
Free

Discussions on GR CallerID

There are no comments yet.
Syndicate content

Reviews of GR CallerID

Good app, great value.

Great app, would highly recommend it!

Good app, great value.

Good app, great value.

Good app, great value.

Syndicate content