Μετρητής Δηλωτής Μετρητής Δηλωτής v1.0

Download Μετρητής Δηλωτής

This is a counter that helps you keep track of your points in the card game Δηλωτή (Diloti).This game is mainly popular in greece.

Application

Parental rating: 
Everyone (age 6 and over)
Default language: 
Greek (Greece)
Trial version: 
No
"In-App" billing: 
No
With advertisements: 
Yes
Screenshots: 
Μετρητής Δηλωτής

Requirements

Requires Google Play and/or account: 
No
Requires third-party libraries: 
No
Requires 'rooted' device: 
No
Target Android version: 
Android 4.2
Minimum Android version: 
Android 2.1
Requires features: 
Touchscreen
Requires permissions: 
Access network state, Internet
Free

Discussions on Μετρητής Δηλωτής

There are no comments yet.
Syndicate content

Reviews of Μετρητής Δηλωτής

There are no reviews yet.
Syndicate content