Λέξη-Λέξη Λέξη-Λέξη v1.03

Download Λέξη-Λέξη

Lexi-Lexi is a fun word game. Try to find the most words you can by using the 7 available letters.
Το Λέξη-Λέξη είναι ένα παιχνίδι λέξεων όπου ο στόχος είναι η εύρεση όσο το δυνατόν περισσότερων λέξεων χρησιμοποιώντας τα 7 διαθέσιμα κάθε φορά γράμματα.

Application

Parental rating: 
Everyone (age 6 and over)
Default language: 
Greek
Trial version: 
No
"In-App" billing: 
No
With advertisements: 
Yes
Screenshots: 
Λέξη-Λέξη
Λέξη-Λέξη
Λέξη-Λέξη

Requirements

Requires Google Play and/or account: 
No
Requires third-party libraries: 
No
Requires 'rooted' device: 
No
Target Android version: 
Android 4.2
Minimum Android version: 
Android 2.2
Minimum screen width: 
240 dpx
Requires features: 
Screen portrait, Touchscreen
Requires permissions: 
Access network state, Internet
Free

Discussions on Λέξη-Λέξη

Login or register to post comments

version 1.03

Λόγω αλλάγης της βάσης δεδομένων η είσοδος στα "Υψηλά Σκορ" θα προκαλέσει κατάρευση της εφαρμογής. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει "Εκκαθάριση Δεδομένων" τις εφαρμογής ώστε να δημιουργηθεί εκ νέου η βάση δεδομένων.

Είμαι σε αναζήτηση για μια καλύτερη λύση πάντως.
EDIT:
Διορθώθηκε.

Syndicate content

Reviews of Λέξη-Λέξη

There are no reviews yet.
Syndicate content