Suveränt lättöverskådlig

Lade även till min orts tidningar i den.