Nhật kí của bé Nhật kí của bé v1.0

Download Nhật kí của bé

Phần mềm ghi lại những sự kiện của bé, giúp cho cha mẹ có thể quản lý, kiểm soát các hoạt động và thời gian của bé.Dựa vào đó, cha mẹ có thể chăm sóc bé một cách khoa học. Phần mềm cũng giúp các bậc cha mẹ co thể chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của bé lên mạng xã hội Facebook và Twitter.

Application

Parental rating: 
Everyone (age 6 and over)
Default language: 
Vietnamese (Vietnam)
Trial version: 
No
"In-App" billing: 
No
With advertisements: 
No
Screenshots: 
Nhật kí của bé
Nhật kí của bé
Nhật kí của bé
Nhật kí của bé

Requirements

Requires Google Play and/or account: 
No
Requires third-party libraries: 
No
Requires 'rooted' device: 
No
Minimum Android version: 
Android 2.2
Minimum screen width: 
240 dpx
Requires features: 
Touchscreen
Requires permissions: 
Write external storage, Internet, Access network state, Read external storage
Free

Discussions on Nhật kí của bé

There are no comments yet.
Syndicate content

Reviews of Nhật kí của bé

There are no reviews yet.
Syndicate content