Applications

MemoLingo MemoLingo v1.1

Learn languages through brain training vocabulary memory game

Free

Spanish Words Spanish Words v1.14.1

Are you learning Spanish language and want to expand your vocabulary? Try "Easy Spanish", an educational game for learning 5,000 most frequent words in Spanish language. "Easy Spanish" successfully combines scientific methods and video game mechanics for effective language learning. So come have some fun and learn some Spanish!

Free

Palavras em inglês Palavras em inglês v1.4

Tente "Palavras em inglês", um jogo educativo para aprender 5.000 palavras mais freqüentes no idioma Inglês. "Palavras em inglês" combina métodos científicos e mecânica de jogo de vídeo para a aprendizagem de línguas eficaz. Então venha se divertir e aprender um pouco de Inglês!

Free

Russian Words Russian Words v1.1

Are you learning Russian language and want to expand your vocabulary? Try "Learn 5,000 Russian Words Fast", an educational game for learning 5,000 most frequent words in Russian language. "Learn 5,000 Russian Words Fast" successfully combines scientific methods and video game mechanics for effective language learning. So come have some fun and learn some Russian!

Free

İngilizce kelimeler İngilizce kelimeler v1.1

İngilizce dil öğrenme ve kelime genişletmek istiyoruz? "Türkçe İngilizce Kelimeler", İngilizce dilinde 5000 en sık kelimeleri öğrenmek için bir eğitim oyunu deneyin. "Türkçe için İngilizce Kelimeler" başarıyla etkili dil öğrenimi için bilimsel yöntemler ve video oyun mekaniği birleştirir. Bu yüzden biraz eğlenmek ve bazı İngilizce öğrenmek gel!

Free

Urdu Picture Dictionary Urdu Picture Dictionary v1.0

Improve vocabulary & understanding of world with "Urdu Picture Dictionary"

Free

Telugu Picture Dictionary Telugu Picture Dictionary v1.0

Improve vocabulary & understanding of world with "Telugu Picture Dictionary"

Free

Tamil Picture Dictionary Tamil Picture Dictionary v1.0

Improve vocabulary & understanding of world with "Tamil Picture Dictionary"

Free

Spanish Picture Dictionary Spanish Picture Dictionary v1.0

Improve vocabulary & understanding of world with "Spanish Picture Dictionary"

Free

Russian Picture Dictionary Russian Picture Dictionary v1.0

Improve vocabulary & understanding of world with "Russian Picture Dictionary"

Free

Portuguese Picture Dictionary Portuguese Picture Dictionary v1.0

Improve vocabulary & understanding of world with "Portuguese Picture Dictionary"

Free

Malay Picture Dictionary Malay Picture Dictionary v1.0

Improve vocabulary & understanding of world with "Malay Picture Dictionary"

Free

Kannada Picture Dictionary Kannada Picture Dictionary v1.0

Improve vocabulary & understanding of world with "Kannada Picture Dictionary"

Free

Japanese Picture Dictionary Japanese Picture Dictionary v1.0

Improve vocabulary & understanding of world with "Japanese Picture Dictionary"

Free

Hindi Picture Dictionary Hindi Picture Dictionary v1.0

Improve vocabulary & understanding of world with "Hindi Picture Dictionary"

Free

Gujarati Picture Dictionary Gujarati Picture Dictionary v1.0

Improve vocabulary & understanding of world with "Gujarati Picture Dictionary"

Free

German Picture Dictionary German Picture Dictionary v1.0

Improve vocabulary & understanding of world with "German Picture Dictionary"

Free

French Picture Dictionary French Picture Dictionary v1.0

Improve vocabulary & understanding of world with "French Picture Dictionary"

Free

Chinese Trd Picture Dictionary Chinese Trd Picture Dictionary v1.0

Improve vocabulary & understanding of world with Chinese Trd Picture Dictionary.

Free

Chinese Smp Picture Dictionary Chinese Smp Picture Dictionary v1.0

Improve vocabulary & understanding of world with Chinese Smp Picture Dictionary.

Free